UV-ljus härdning

Härdning med UV-ljus är snabbt, säkert och miljövänligt.

Härdning med ultraviolett ljus spar dyrbart dricksvatten samt energi och ger därmed ett betydligt mindre klimatavtryck.

När UV-ljus träffar polyester med fotoinitiatorer sker en kemisk reaktion som göra att polyestern härdas. Detta är en mycket snabb och energieffektiv process i jämförelse med värmehärdade liner då den UV härdade linern inte behöver värmas till en speciell temperatur för att genomhärdas. UV-härdning är dessutom en säkrare härdningsmetod då den inte påverkas av kringliggande temperaturer.

Miljövänligt

Den enda energi som förbrukas med UV-ljushärdning är den elektricitet som får UV lamporna att lysa vilket är effektivt i jämförelse med att värma en stor mängd vatten.

Med UV härdning slipper du också ta hand om processvatten som kan innehålla skadliga kemikalier, till exempel styren, som inte får släppas ut i naturen.

Fördelar med UV-ljus härdning

  • Metoden är snabb, du härdar upp till 90 meter liner per timme beroende på dimension och tjocklek.
  • Låg energiförbrukning håller utsläpp på en minimal nivå.
  • Det bildas inget processvatten som kan innehålla skadliga kemikalier.
  • Utrustningen tar liten plats.