Dina val kan minska miljöpåverkan!

Idag vet vi mer om vad som påverkar vår miljö negativt och positivt. Det jobbas hårt på vetenskaplig nivå runt om i världen för att finna fakta som vi kan basera förändringar och beslut på. Detta kan för många vara svårt att ta till sig och är inte alltid så lättillgänglig.

Därför kan det vara svårt att värdera och fatta beslut kring vilka metoder och produkter som ger vilket resultat. Under detta avsnitt försöker vi hjälpa dig att på ett enkelt sätt förstå vad som genererar mer eller mindre utsläpp i vår bransch. Läs mer i menyn till höger.

I Inpipes liners består av en komposit av polyester och glasfiber som omsluts av två plastfolier. Plasten består av dels polyester harts men också av folierna som tillverkas av PP, PE, PU.

 

Miljöpåverkan från plastkompositer

Plast är oftast en petroleum produkt, det vill säga den tillverkas av olja. Plast har en rad fördelar. Det låter oss producera produkter och lösningar som ger högre energieffektivitet än om andra material skulle användas.

Plaster kan armeras eller på olika sätt ges hög hållfasthet vilket innebär att många plastprodukter bidrar till minskad materialåtgång och lägre vikt på färdiga produkter.

Enligt en studie gjord bidrar plaster genom sin energieffektivitet i produktion, effektiva produktionsprocesser och minskningen av materialåtgång till en minskning av oljeförbrukningen motsvarande 50 miljoner ton råolja per år, motsvarande att ta ca 49 miljoner bilar ur drift permanent. Plastanvändning står idag för ca 4% av den globala användningen av fossila bränslen. Enligt studien skulle en ökning av användningen av plast kunna bidra till att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser på grund av dess egenskaper vid tillverkning och för slutprodukten.  (Källa: http://www.plasticseurope.org/documents/document/20120402152455-denkstatt_short_overview_final.pdf)

Detta kan jämföras med tillverkningen av cement som är en beståndsdel i betong och står för 5% av de globala utsläppen. (Källa: http://www.economist.com/node/10329254) För att sedan tillverka betong krävs ytterligare material i form av krossat grus eller annat samt transporter av tunga material. Det finns ingen helt säker data som visar mängden utsläpp från betongtillverkning.

All tillverkning genererar utsläpp i olika faser av processen, så även tillverkningen av kompositmaterial. Beroende på kompositens innehåller blir utsläppen olika stora, men på grund av sin livsläng och låga vikt jämfört med andra material minskar utsläppen när man gör en så kalla livs cykel analys. (Källa: http://www.welshcomposites.co.uk/downloads/environmental%20webinar.pdf)

1 meter betongrör innerdiameter 225 mm väger ca 120 kg/m, motsvarande rör för relining väger ca 5 kg/m. Vi förstår snabbt att utsläpp från transporter och hantering blir högre för betongröret.