När du köper av oss får du en så miljövänlig produkt som möjligt. Detta uppnår vi genom att kontinuerligt  sätta mål för att minska utsläpp och miljöbelastning i hela kedjan från råmaterial till färdig installerad produkt.

All tillverkning av någon form av produkt påverkar miljön på något sätt, det är ofrånkomligt. Därför är vår mission att så långt det är möjligt effektivisera produktionen och minska de totala utsläppen från våra produkter.

 

Produkten

Inpipes produkter består av glasfiber, polyester och folier.

Vi gör vår liners så tunna och lätta som möjligt – det ger mindre förbrukning av material och mindre utsläpp från tillverkning och transporter. Vi söker hela tiden vägar att minska vår förbrukning av kemikalier i vår produktion, eller byter ut dem mot mer miljövänliga produkter.

  • Glasfiber: Tillverkas av en glastyp där man bland annat har reducerat användningen av så kallade flussmedel för att minska miljöfarliga utsläpp.
  • Polyester: Används i flytande form. Polyester måste innehålla ett lösningsmedel, oftast styren. I vår produktion har vi kontinuerligt minskat användningen och utsläppen av lösningsmedel.
  • Produkter baserade på polyester är helt Bisfenol A fria.
  • Folier: De plastfolier som används i produkten är i möjligaste mån tillverkade av plaster som kan återvinnas på något sätt med minimala skadliga utsläpp.

 

Transporter

I möjligaste mån strävar vi efter att samordna alla våra transporter både vid inköp av material och vid leverans av produkter till kund, detta för att minska miljöbelastningen. Inköp av råmaterial görs i möjligaste mån i stora kvantiteter.

 

Den installerade produkten

När vår produkt installeras härdas polyestern med hjälp av UV-ljus. Detta gör att styrenet i polyestern binds och förbrukas. En härdad produkt innehåller mindre än 2% reststyren. Utsläppen blir minimala. Härdning med UV-ljus är väldigt energisnålt i jämförelse med till exempel härdning med vattenånga eller hett vatten.