Inpipe Sweden AB ligger i Vilhelmina i norra Sverige

Runt omkring oss har vi fantastisk natur och miljö, det som många kallar Europas sista vildmark. Många av oss som jobbar på Inpipe lever nära naturen och ser omtanken om den som något helt naturligt och väldigt viktigt!

 

Därför är det också naturligt för oss att i vår verksamhet ha ett tydligt fokus på att värna om miljö och natur. Vi har en tydlig miljöpolicy och nära samarbete med myndigheter och organisationer i miljöfrågor.

 

 

 

 

 

 

 

Miljöpolicy

Vår lägsta nivå är krav enligt lag och från myndigheter. Därutöver gör vi allt vi kan för inom ekonomiskt försvarbara ramar för att minska vår miljöbelastning. Några exempel nedan:

Vi minskar vår användning av kemikalier och lösningsmedel kontinuerligt, detta sparar nämligen inte bara miljön utan även kostnader.

Vi tillämpar ett återvinningssystem för det emballage vi skickar ut våra liners i. Du kan få tillbaka pengar om/när du skickar tillbaka emballaget helt enkelt. Detta system tillämpas även på vissa delar i vårt installationssystem.

Vi försöker i möjligaste mån att samleverera produkter till dig då det är effektivare ur transportsynpunkt och minskar utsläppen från transporten.