Vill du minska miljöbelastningen, störningar av övrig infrastruktur och kostnaderna?

 

Schaktfritt sparar upp till 80% av utsläppen

När du väljer Inpipes no-dig renoveringsmetod i stället för att gräva upp rör och byta kan du spara upp till 80% av koldioxidutsläppen och du får en likvärdig produkt. För oss betyder en hållbar investering att den ska vara så miljövänlig som möjligt, ekonomiskt fördelaktig och ge dig en lång förväntad livslängd.

 

Du kör väl inte bil 5,5 varv runt jorden i onödan?

Här får du ett exempel. Du renoverar 100 meter avloppsledning som ligger på 4 meters djup. Om du väljer Inpipes produkter och installationsmetod istället för att gräva kan du minska utsläppen med ca 28 000 kg koldioxid*. Detta motsvarar mängden koldioxid för en ny bil** som körs 22 000 mil vilket blir ca 5,5 varv runt jorden, eller 18 års körning för en genomsnittlig svensk bil***.

 

Du får mer för pengarna

Att renovering med Inpipe glasfiberarmerade liners kan ge dig 25 – 80% lägre kostnader jämfört med traditionell grävning blir självklart i sammanhanget.
Dessutom är Inpipeprodukten som installeras designad för ett ge dig en förväntad livslängd på upp till 100 år vilket blir ekonomiskt hållbart.

Välj rätt för miljöns skull.

 

Små störningar i samhället och dess infrastruktur

Schaktfri renovering av rörledningar med Inpipes teknik genererar mycket begränsade störningar i samhället. Det går snabbt och kräver oftast bara att man öppnar brunnslocken vilket kräver små avstängningar. Ofta kan trafik och andra funktioner fortsätta som vanligt under tiden arbetet pågår.

 

Inpipe installation?
Eller grävkaos?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Beräkningen av CO2 utsläpp från grävning bygger på en sträcka i gatumark, all grävning sker i asfalterade gator och rörgraven utformas enligt AMA. Schaktmassor flyttas till mellanupplag i närområdet. Grus används till ledningsbädd och kringfyllnad och asfalten återställs på återfyllda och packade massor.
** Genomsnittsutsläppen för en ny bil registrerad i Sverige 2015 är enligt Trafikverket 127 g CO2/km.
*** Enligt Trafikanalys som arbetar på uppdrag av Sveriges regering var 2015 den genomsnittliga körsträckan för en bil registrerad i Sverige 12220 km/år.