Installationsmetoder

Inpipe har utvecklat snabba och effektiva installationsmetoder, Invrängning (INV) och Indragning (WIP). Båda teknikerna använder UV-ljus för härdning.

Störningsfri renovering

När du renoverar ledningar med Inpipes metod är störningar för omgivning, närmiljö, trafik och miljö minimala. En lastbil och små avstängningar runt brunnar under en dag är oftast allt som krävs.

”Var god stör ej!”.