Vad gör du om du inte har åtkomst i båda ändarna av renoveringssträckan?

Inpipes Blind-shot metod löser ett svårt och ofta kostsamt problem. Metoden är en variant av Invrängningsmetoden och innebär att du låter linern slutar blint, eller ändlöst, på ett ställe i rörledningen som du inte kan komma åt.

Du har säkert stött på problemet att du bara har tillgång till brunn eller öppning i sträckans ena ände. Till exempel om röret går in under en byggnad eller annan känslig yta som inte går att öppna. Blind shot fungerar också bra om din kund bara vill renovera en del av en längre sträcka mellan två brunnar.

Metoden fungerar också utmärkt vid installation i servisledningar mot hus.

 

Så här fungerar Blind-shot i korthet

Inpipe har utvecklat en metod att preparera Invrängningslinerns så att den kommer att avslutas utan att du behöver kapa eller göra andra åtgärder. Metoden innebär också ett sätt att dra in ljuståget utan att behöva tillgång till båda ändarna. I blinda änden kommer linern att klistras mot det befintliga röret och får en mjuk fasad övergång. När linern är installerade och härdad drar du ut innerfolien och din Blind-shot liner är färdig att börja användas.

 

 

 

 

Bilden visar avslutet på en installerad Blind-shot preparerad liner i ett uppkapat rör. Änden klistrar fast sig mot röret och tunnas av till en mjuk övergång. Änden bör om möjligt avslutas nedströms flödesriktningen i röret.