Indragning (WIP)

Indragningsmetoden kallas även WIP från engelskans ”winch in place”. Metoden innebär att man drar linern på plats i röret med hjälp av ett rep eller en wire. Inpipe har vidareutvecklat andra leverantörers WIP-metod så att du kan blåsa upp linern och föra in UV-ljuståget direkt från lastbilen. Du slipper släppa lufttrycket och klättra ned i brunnen. På så sätt minimeras risken för svåra skador på linern. Installatören behöver inte utsätta sig för faror genom att krångla med ett UV-ljuståg djupt nere i en trång brunn.

Indragning från installationsbilen

Vid indragning med Inpipes utrustning kan du ofta dra in linern i ditt rör direkt från bilen beroende på situation och dimension på linern. Därefter kopplar du på en krök, sätter på lufttrycket och expanderar linern. När det är klart drar du in ditt ljuståg i linern, direkt från bilen, utan att släppa lufttrycket. Säkert, enkelt och smidigt!

Minimal spalt

Hela installationsprocessen sker under bibehållet lufttryck för att säkerställa bästa passform och minska risken för fel och problem. Tekniken skapar en mycket tät passning mellan liner och befintligt rör. Eventuellt vatten som kan ligga kvar i svackor i röret trycks undan under installationen. Det bidrar till att formen på röret inte riskerar att förändras och du behåller tvärsnittsarean på röret. Spalten mellan befintligt rör och liner blir minimal, mindre än 0,1% av diametern.

Metoden kräver anpassad utrustning som tillhandahålls av Inpipe.

Vid indragning med Inpipes utrustning kan du ofta vinscha in linern i ditt rör
direkt från bilen beroende på situation och dimension på linern.
Du kopplar på samma krök som vid Invrägning, sätter på lufttrycket och
expanderar linern. Därefter drar du in ditt ljuståg i linern, direkt från bilen,
utan att släppa lufttrycket. Personalen slipper jobba nere i brunnen
med, ett ljuståg.