Vill du jobba effektivt och säkert?

Indragning eller Winch-in-place som det också kallas av liners är en beprövad och enkel teknik.

Med hjälp av Inpipes installationsutrusning, som i grunden är samma som vid invrängning, minskar behovet av att jobba nere i avloppsbrunnar. Det ökar förbättrar säkerheten och arbetsmiljön för installatörerna jämfört med många andra indragningsmetoder. Se mer om Invrängningsmetoden.

 

Vid indragning med Inpipes utrustning kan du ofta vinscha in linern i ditt rör direkt från bilen beroende på situation och dimension på linern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter kopplar du på samma krök som vid Invrägning, sätter på lufttrycket och expanderar linern.

 

Avoid this!

Därefter drar du in ditt ljuståg i linern, direkt från bilen, utan att släppa lufttrycket. Personalen slipper jobba nere i brunnen med ett långt, tungt och känsligt ljuståg.

 

 

 

 

 

Fördelar med indragningstekniken

  • Den kan användas för alla diametrar och längder.
  • Tekniken kan vara effektiv i terräng där du inte kan komma tillräckligt nära med din installationslastbil.

 

Nackdelar med indragningstekniken

  • Det krävs ofta fler arbetsmoment jämfört med invrängning.
  • Du måste dra igenom en draglina i röret för att kunna dra fram din wire eller rep.
  • Indragning kräver ofta mer resurser då det behövs personal i bägge ändarna av linern.
  • När du drar in linern måste du skydda den mot nötningsskador då hål i folier kan orsaka irreparabla skador. Du skyddar linern genom att först dra in en tjockare skyddsfolie i botten av röret, alternativt har tillverkaren redan vid produktionen satt en extra skyddsfolie direkt på linern.
  • Många indragningsmetoder kräver att personalen släpper lufttrycket i linern och skruvar upp en lucka i en stos efter det att den är uppblåst för att manuellt föra in ljuståget i linern före härdningen. Detta kan vara mycket tungt och bökigt nere i ett trångt djupt brunn och risken för skador på linern ökar. Efter härdning ska samma ljuståg tas ut igen genom på samma sätt.