Invrängning (INV)

Effektivitet och säkerhet är två viktiga kriterier när Inpipe utvecklat tekniken för att vränga in glasfiberarmerade liner. Metoden kräver bland annat minimala personresurser jämfört med andra installationstekniker och förbättrar personalens arbetsmiljö genom att minimera behovet av att arbeta nere i trånga brunnar. Metoden sparar både tid och pengar.

Arbetet sker från installationsbil

Linern tillverkas avig. Under installationsprocessen vänds den samtidigt som den trycks in i röret med hjälp av tryckluft. Majoriteten av arbetsmomenten sker inifrån installationsbilen.

När den glasfiberarmerade linern är helt på plats expanderas den tätt mot röret med hjälp av lufttryck. Därefter förs UV-ljuståget in i ledningen direkt från bilen och härdningen startas. Samtliga liners härdas med UV-ljus.

Tänk dig hur det ser ut när du vänder en avig tröjärm.
På liknande sätt fungerar vår metod. Linern tillverkas avig och under
installationsprocessen vänds den samtidigt som den trycks in i röret med
hjälp av tryckluft. Majoriteten av arbetsmomenten sker inifrån installationsbilen.

Minimal spalt

Hela installationsprocessen sker under bibehållet lufttryck för att säkerställa bästa passform och minska risken för fel och problem. Tekniken skapar en mycket tät passning mellan liner och befintligt rör. Eventuellt vatten som kan ligga kvar i svackor i röret trycks undan under installationen. Det bidrar till att formen på röret inte riskerar att förändras och du behåller tvärsnittsarean på röret. Spalten mellan befintligt rör och liner blir minimal, mindre än 0,1% av diametern.

Metoden kräver anpassad utrustning som tillhandahålls av Inpipe.

Fördelar med invrängningsmetoden

  • Effektiv: installationen går snabbt, är resurssnål och miljövänlig.
  • Ger minimal spalt mellan det befintliga röret och linern.
  • Säker arbetsmiljö – minimerar arbete som sker i brunn.
  • Behåller form och flöde på dina ledningar.
  • Anpassad för liner upp till och med Ø500mm.

Därför rekommenderar vi invrängning:

  • Kräver färre arbetsmoment jämfört med indragning.
  • Du behöver inte dra igenom en draglina i röret för att kunna dra fram wire eller rep.
  • Det kräver mindre medarbetaresurser jämfört med indragning där personal behövs i bägge ändarna av linern.
  • Linern behöver inte skyddas mot nötningsskador (glidfolie).
  • Personalen behöver inte släppa ut lufttrycket ur linern efter att den är uppblåst för att manuellt föra in ljuståget i linern före härdningen. Detta sker istället direkt inifrån installationsbilen och kräver inte att operatören ska vara nere i brunnen. Efter härdning åker ljuståget automatiskt upp i bilen igen.