Vill du arbeta effektivt och säkert?

Effektivitet och säkerhet har varit två viktiga kriterier när vi utvecklat tekniken för att vränga in våra glasfiberarmerade foder. Invrängningsmetoden kräver minimala personresurser jämfört med andra installationstekniker och den förbättrar personalens säkerhet och arbetsmiljö genom att minimera behovet av att arbeta nere i trånga brunnar.

Hur fungerar det?

 

Tänk dig hur det ser ut när du vänder en avig tröjärm.

På liknande sätt fungerar vår metod. Linern tillverkas avig och under installationsprocessen vänds den samtidigt som den trycks in i röret med hjälp av tryckluft. Majoriteten av arbetsmomenten sker inifrån installationsbilen.

 

 

 

 

 

 

När det glasfiberarmerade fodret är helt på plats expanderas det tätt mot röret med hjälp av lufttryck.

Därefter förs UV-ljuståget in i ledningen direkt från bilen och härdningen startas. Alla våra liner härdas med UV-ljus.

Hela installationsprocessen sker under bibehållet lufttryck för att säkerställa bästa passform och minsta risken för fel och problem.

Tekniken ger dig en mycket tät passning mellan liner och befintligt rör. Eventuellt vatten som kan ligga kvar i svackor i röret trycks undan under installationen. Det bidrar till att formen på röret inte riskerar att förändras och du behåller tvärsnittsarean på röret.

Spalten mellan befintligt rör och liner blir minimal, <0,1% av diametern.

 

Fördelar med Invrängningsmetoden

  • Anpassad för liners upp till Ø500mm.
  • Effektiv, installationen går snabbt, är resurssnål och miljövänlig.
  • Ger minimal spalt mellan det befintliga röret och linern.
  • Säker arbetsmiljö, väldigt lite jobb sker nere i brunnar.
  • Ger väldigt god passning mot det existerande rör med minimal spalt.
  • Behåll form och flöde på dina ledningar.

 

Nackdelar med Invrängningsmetoden.

  • Kräver anpassad utrustning.