Varför härda med ultraviolett ljus?

När UV-ljuset träffar polyestern sker en kemisk reaktion som göra att polyestern härdas. Detta är mycket effektivt i jämförelse med värmehärdade liners då den UV härdade linern inte behöver värmas till en speciell temperatur för att genomhärdas. UV härdning sparar mycket  energi då du inte behöver värma upp vatten/vattenånga som ska värma upp hela linern till en viss temperatur under en viss tid för att den ska härdas. UV-härdning ger en säker härdning då den inte är lika temperaturkänsligt som värmehärdning.

 

Miljövänligt

Den enda energi som förbrukas med UV-ljushärdning är den elektricitet som får UV lamporna att lysa vilket är effektivt i jämförelse med att värma en stor mängd vatten.

Med UV härdning slipper du också ta hand om processvatten som kan innehålla skadliga kemikalier som inte får släppas ut i naturen.

 

Fördelar med UV-ljus härdning

  • Metoden är snabb, du härdar upp till ca 90m liner per timme beroende på dimension och tjocklek.
  • Låg energiförbrukningen håller utsläpp på en minimal nivå.
  • Det bildas inget processvatten som kan innehålla skadliga kemikalier.
  • Utrustningen tar liten plats.

img_3363