Vad är kvalitet? Svaret på den frågan är inte helt enkel att svara, det beror ofta på vem du frågar och i vilket sammanhang.

 

För Inpipe betyder kvalitet bl.a. att du får:

  • Rätt produkt, med rätt tjocklek och ringstyvhet och rätt längd
  • Personlig service, support och rätt utbildning i rätt tid från oss
  • Effektiva, snabba och enkla att använda installationsmetoder
  • Rätt leveranser i rätt tid till rätt ställe

 

Kvalitet kan också betyda att du använder tiden till rätt saker. Därför försöker vi hela tiden identifiera saker som inte tillför något värde för dig, det ska vi ta bort eller minska påverkan av. För dig som kund kan det handla om allt möjligt, till exempel att vi vidareutvecklar installationsutrustningar och gör den enklare och säkrare att använda.

Inpipe Sweden AB är ISO 9001 certifierat. Detta innebär att du kan vara trygg. Vi har en väl utvecklad dokumenterad kontinuerlig process för kvalitetssäkring och ständig utveckling av hela vår verksamhet, våra produkter och service. Vi gör allt från noggranna ankomstkontroller av allt material och egna återkommande hållfasthetstester till sista kvalitetskontrollen av produkten och emballaget vid packning av just din liner.

 

Visste du att många av våra produkter blåser vi upp och kontrollerar noggrant visuellt varje meter innan vi skickar dem till dig. Allt för att säkerställa din kvalitet.

 

Om något går fel

Vi har utvecklat interna kontrollprogram som garanterar 100% spårbarhet från material, vem som har gjort vad och när och vi kan spåra alla moment till din färdig produkt. Detta är viktigt om något skulle gå fel. Vi har också system för att hantera och ta lärdom om du har synpunkter på något eller om du har förslag på saker vi borde kunna göra bättre. Dessutom loggar vår installationsutrustning kontinuerligt en mängd parametrar för att enklare och snabbare kunna utvärdera vad som gått fel och hur det ska åtgärdas.
 

Allt detta gör vi kontinuerligt för att ständigt förbättra det vi kallar kvalitet.