Inpipe Sweden AB  har varit ISO9001 certifierade sedan 1995

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur vi svarar i telefon till hur vi undviker driftsstörningar.

Ledningssystemet beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta kundernas behov.

 

ISO 9001 baseras på 7 principer:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering

För att bli ISO-certifierad krävs först och främst ett ledningssystem och därefter att vi uppfyller de krav som finns uppställda i den aktuella standarden.