Om Inpipe Sweden AB

Inpipe har idag en effektiv och modern produktionsanläggning i Vilhelmina i hjärtat av Södra Lappland. Här utvecklar och producerar vi alla våra liner i diameter från 150 mm upp till respektingivande 1800 mm. Våra produkter säljs idag över hela världen med Norra Europa som vår största marknad.

Det hela började på 1970-talet med uppfinnaren och entreprenören Vollmar Jonassons idé om ett system för att reparera avloppsrör utan att gräva upp dem. Idén ledde till att man utvecklade en flexibel glasfiberarmerad polyesterliner som härdas på plats i röret som ska renoveras. År 1977 lämnades en första patentansökan in och efter en tid av produktutveckling bildas Inpipe AB år 1985. Samma år gjordes den första kommersiella installationen av en Inpipe liner. Sedan dess har över 2,5 miljoner meter Inpipe liner installerats runt om i världen.

Idag ägs Inpipe Sweden AB till 100% av Björnvind Holding AB.

”Vi är stolta över vårt Norrländska ursprung och är övertygade om att det är det som har tagit oss dit vi är idag”

Vem bryr sig egentligen om avloppen?

Vårt moderna samhälle är beroende av ett väl fungerande ledningsnät för vatten och avlopp. Alla vill få rent vatten till sin bostad, och avloppsvattnet måste kunna rinna iväg till reningsverken för att tas omhand. Fungerar inte det kretsloppet riskerar en rad problem att uppstå.

Läckor, stopp och översvämningar i avloppsledningar är vanligt. Detta kan ge många otrevliga följder och orsakar stora kostnader samt skapar utmaningar för ledningsägarna då de snabbt måste åtgärdas. Har man tur räcker det med en spolning, borttagning av jord, rötter och annat. Har man otur tvingas man gräva upp och byta ut rören, givetvis mycket kostsamt samt att det tar lång tid innan allt är klart.

Stora delar av vårt avloppssystem anses vara en tickande ekonomisk och miljömässig bomb då ledningarna är gamla, slitna och i behov av renovering. Med dagens renoveringstempo beräknas det i Sverige ta i genomsnitt cirka 250 år innan allt är åtgärdat. Livslängden för ett avloppssystem är dimensionerat för mellan 50 till 100 år. – Ekvationen går helt enkelt inte ihop!

Så, vem bryr sig egentligen om avloppen? Vi på Inpipe gör det!

Schaktfri renovering

– upp till 200 meter nya rör på en dag utan att gräva

Inpipe Sweden AB gör produkter för schaktfri renovering av rörledningar. Metoden kan också kallas no-dig, relining, strumpning med mera.

Med våra glasfiberarmerade polyesterliner och vår installationsmetod behöver du inte gräva upp ledningen för att renovera den. Istället förs en mjuk och formbar glasfiberarmerad polyesterliner in i röret. Linern blåses upp med tryckluft och härdas på plats med UV-ljus och blir ett nytt starkt rör inne i det gamla. Därefter kapas ändar och servisanslutningar öppnas. På en dag kan du få upp till 200 meter ledning renoverad och klar för användning igen. – Mindre störningar, bättre ekonomi och klimatsmart!

Med vår metod sparar du upp till 80% av kostnaden jämfört med att gräva upp och byta röret. För miljöns skull reducerar du samtidigt CO²-utsläppen med upp till 80%. En Inpipe liner är dimensionerad för en livslängd på 50 år enligt norm, samtidigt som förväntad livslängd snarare är 100 år eller mera. Det gör att linern oftast har bättre hållbarhet än nya plast- eller betongrör. 

– Det borde inte vara svårt att välja metod!