Vår historia

I slutet av 50-talet lanseras de första schaktfria tekniska lösningarna.

Sedan början av 70-talet har Cured In Place Pipes ”CIPP” varit en schaktfri teknik som ofta används för renovering av rörledningar över hela världen.

1977 lämnar Vollmar Jonasson in en första patentansökan gällande ett system för flätning av glasfibertrådar för att skapa en flexibel liner. Därefter följer några år av produktutveckling.

1982 utvecklas ett system med polyesterharts som härdas med UV-ljus.

1985 bildas Inpipe AB. Samma år sker den första kommersiella installationen av en Inpipe liner i ett avloppsrör.

1988 invigs produktionsanläggningen i Vilhelmina där all produktutveckling och produktion sker sedan dess.

1995 blir Inpipe ISO-certifierade.

2017 inleds ett forsknings- och utvecklingsarbete för att ta fram en styrenfri polyesterliner.

2021 lanserar Inpipe världens första glasfiberarmerade liner för härdning med UV-ljus som är fri från styren och alla former av Bisfenol.