Certifierade sedan 1995

Inpipe Sweden AB är ISO 9001-certifierat. Vi har en kvalitetssäkrad process för ständig utveckling av hela verksamheten. Vi gör allt från noggranna ankomstkontroller av allt material och egna återkommande hållfasthetstester till sista kvalitetskontrollen av produkten och emballaget vid packning.
ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ledningssystemet beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO-9001 baseras på sju principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

För att bli ISO-certifierad krävs först och främst ett ledningssystem och därefter att vi uppfyller de krav som finns uppställda i den aktuella standarden.

Kontrollprogram

Vi har utvecklat interna kontrollprogram som garanterar 100 procent spårbarhet av material, vem som har gjort vad och när.  Vi kan spåra alla moment till dina färdig produkt. Vi har också system för att hantera och ta lärdom av dina synpunkter på något eller om du har förslag på saker vi borde kunna göra bättre.

Produktkvalitet

Att produkten fungerar som avsett och ger ett gott slutresultat är självklart, men kvalitet är så mycket mer. Vi lyssnar ständigt på våra kunder. Målet är att ni ska få det ni efterfrågar och helst lite till. Därför arbetar vi kontinuerligt med förbättringar för att uppfylla era behov och önskemål.

Som kund kan du vara trygg att få:

 • Rätt dimension
 • Rätt ringstyvhet
 • Rätt produkttyp
 • Leveransen till rätt plats på utsatt tid.
 • Rätt faktura

Inpipe kvalitetssäkring

Vi kvalitetssäkrar alla led i vår verksamhet. Från strikta kvalitetskrav och uppföljningar på våra underleverantörer till hög noggrannhet vid emballering av dina produkter.

Vår laboratoriepersonal säkerställer ständigt att material och produkter uppfyller våra tuffa kvalitetskrav innan de skickas till dig.