Kvalitetspolicy

Det är Inpipes målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har.

Inpipe ska ha ett helhets tänkande gällande produkter och tjänster. Inpipe levererar inte bara en produkt, vi levererar en helhetsservice till kunden, där så är möjligt.

Grundpelare för kvalitetsarbetet:

  • Varje leverans ska utgöra en rekommendation för kommande affär.
  • Överenskommelser ska hållas.
  • Åtgärder ska baseras på fakta, på en helhetssyn på verksamheten och med ett långsiktigt perspektiv.
  • Alla produkter, alla processer och all service kan förbättras.

För att ständigt förbättras ska vi:

  • Ha en god kontakt med kunder och leverantörer.
  • Vara lyhörda för kundens önskemål .
  • Följa upp kundleveranser.
  • Systematisera kvalitetsdialogen med leverantörer.
  • Sätta, arbeta med och följa upp kvalitetsmål.
  • Dokumentera interna och externa verksamhet.