Vad finns under ytan?

Vi är beroende av ett fungerande ledningsnät för vatten och avlopp. Vi behöver rent vatten till bostäderna för dryck och matlagning samt andra saker som tvätt och hygien.

Avloppssystemen är viktiga

Avloppsvattnet måste tas om hand på ett säkert och ledas till reningsverken. Stopp i ledningar kan orsaka läckande avloppsvatten som kan skada miljö och natur samt orsaka förorening av färskvatten.

 

Fungerar inte kretsloppet kan samhället drabbas av stora problem och kostnader.

 

Tänk på detta när du ska välja produkt för att renovera dina rör!

 

Välj ett tunt foder, det finns inga nackdelar!

Avloppssystem är dimensionerade för ett visst maximalt flöde. Detta är beroende av rörets tvärsnittsarea, fall och ytans beskaffenhet.

När du infodrar ledningar kommer diametern att minska. Välj därför en så tunn liner som möjligt med en ringstyvhet som klarar belastningarna, då får du minimal minskning av tvärsnittsarean och ditt maximala flöde kan bibehållas.

Inpipes glasfiberamerade liners tillhör de tunnaste på marknaden, från ca 3 mm upp till 12mm och uppfyller dina krav på ringstyvhet och livslängd. Det har vi testat!

 

 

 

 

Sträva efter minimal spalt, det är alltid bättre!

Vid installationer av liners kan en spalt mellan befintligt rör och foder bildas. Den tillför inget utan består bara av luft. I spalten kan ovidkommande grundvatten, rötter jord och annat tryckas in och transporteras. Ditt rörsystem riskerar att inte bli tätt.

Spalten inkräktar också tillsammans med fodrets tjocklek på rörets inre diameter. En större spalt påverkar också fodrets förmåga att ta upp yttre krafter negativt då det får mindre stöd från omgivningen.

Vill du ha ett tätt starkt rörsystem?

Med Inpipes liners blir spalten minimal, <0,1% av diametern. Du får ett  starkt tätt rörsystem med högt flöde. Precis som du önskade!

Ett exempel på vad som händer när spalten är stor ser du på nedre bilden till vänster. Vatten rinner mellan befintligt rör och linern vilket inte var syftet.

 

Tunna, starka och flexibla foder

Alla våra liners tillverkas av glasfiberarmerad polyester som är välkänt för hög hållfasthet, E-modul, och livslängd. De kan tryckas ihop över 30% och återgår till sin ursprungsform när trycket släpps. De klara stora böjkrafter och dragkrafter utan att haverera. Armeringen gör att de inte blir sköra, de klarar kraftiga slag och stötar.

Glasfiberarmerad polyester är i ohärdat tillstånd väldigt formbart och formstabilt vid härdning. Fodret anpassar sig tätt mot din befintliga ledning och krymper inte efter härdning. Du får en minimal spalt i dina renoverade rör.

Välkänt material

Du känner säker till flera produkter där man strävar efter låg vikt, hög hållfasthet och flexibilitet och därför använder glasfiberarmerad polyester. Några exempel är båtar, skidor, rotorblad till vindkraftverk och fjädringssystem i bilar.

Regelbundna tester

 

Inpipe produkter
Du får en komplett portfölj av tunna, mjuka och smidiga liners med hög ringstyvhet och flexibilitet.

  • Rördiameter från Ø150mm upp till Ø1800mm
  • Ringstyvhet från SN0,6 upp till SN7
  • Krypfaktor 1,39 – 1,42 borgar för lång livslängd
  • Flex liners som själva anpassar sig till variationer i diameter
  • Två effektiva installationsmetoder, Invrängning eller Indragning

 

 

Inpipe liners är uppbyggda av flera skikt. På in och utsidan ligger folier som innesluter flera skikt av korrosionsbeständig glasfiberarmerad polyester. Inpipe liners är uppbyggda i olika skikt för att passa dina behov och härdas alltid med UV-ljus.

 

 

 

 

 

Vanliga användningsområden

  • Avloppsledningar
  • Självfallsledningar
  • Tryckledningar
  • Väg-, järnvägs-trummor och kulvertar

För ledningar som innehåller en aggressiv kemisk miljö eller onormalt höga temperaturer kan vi erbjuda vinylester som har större motståndskraft.

Vi testar kontinuerligt våra produkter för att säkerställa att de lever upp till de krav som ställs för användningsområdet.

Alla Inpipe liners tillverkas mot order och färdigställs så långt som möjligt för installation. Allt för att förenkla din hantering och möta dina designkrav och reducera spill.