För dig med höga krav

Quick-Lock Liner end seals används vid förnyelse av rör med flexibla foder och ger dig ett permanent tätt avloppssystem. Grundvatten och sediment kan inte tränga in i ditt avloppssystem. Schaktfri renovering, eller så kallad relining, är idag väldigt vanligt och har många fördelar om installationerna görs korrekt och med produkter av hög kvalitet. Quick-Lock hjälper till att säkerställa helt täta övergångar mellan liner och ordinarie rörledning eller nedstigningsbrunn.

Högsta kvalitet!

Med sin enkla installation, kraftiga konstruktion i rostfritt stål och åldersbeständiga EPDM-tätning blir övergångar mellan liner och befintliga rör, till exempel i brunnar, tätad permanent vid schaktfri renovering. Precis så som du vill ha det!

Testad och godkänd!

Produkten används frekvent på den europeiska marknaden där kraven är väldigt höga på täta avloppssystem. Den är testad och godkänd enlig Tyska Dibt sedan 2005. Den är också testad av IKT, the German Institute for underground infrastructure. Resultatet kan du läsa här.2012_11

 

Varför ställa krav på Quick-Lock tätningar?

I många upphandling idag ställs krav på att övergången mellan liner och befintligt rör skall vara tät. Ofta anges inga krav eller definition på vad “tät” innebär. Inte heller på vilken typ av teknisk lösning som skall användas för att uppfylla kraven. Detta kan leda till godtycke och risk för att undermåliga lösningar används, vilket i sin tur på kort eller lång sikt kan leda till att så kallat ovidkommande- eller tillskotts -vatten samt lera, jord och sand kan tränga in i ditt avloppssystem.

Att säkerställa ett tätt system är viktigt. Inträngande vatten upptar resurser i reningsverk helt i onödan. Infiltration av jord och sand kan skapa flödesproblem och stopp. Dessa sammantaget kommer att orsaka onödiga kostnader och problem som på sikt måste åtgärdas.

Nu kan du ställa krav på rätt utförda tätningar av linerändar och genomföringar i brunnar vid dina upphandlingar.

 

Dimensioner och tillbehör

Från 150mm upp till 1600mm

Quick-Lock består av ett helt system av tätningar samt anpassad utrustning för säkra och effektiv installation.