Vill du ha helt täta ledningar?

Att säkerställa ett tätt system är viktigt. Inträngande vatten upptar resurser i reningsverken helt i onödan. Inträngande jord, röter och sand kan skapa flödesproblem och stopp. Detta sammantaget kommer att orsaka onödiga kostnader och problem som på sikt måste åtgärdas. Quick-Lock Liner end sleves används tillsammans med våra flexibla foder och ger dig en permanent tätning i genomföringar i brunnarna. så att grundvatten och sediment kan inte tränga in i ditt avloppssystem.

Högsta kvalitet!

Med sin enkla installation, kraftiga konstruktion i rostfritt stål och åldersbeständiga EPDM-tätning blir övergångar mellan liner och befintliga rör, till exempel i brunnar, tätad permanent vid schaktfri renovering. Precis så som du vill ha det! Produkten skapar en tätning som även gör den lämpad i trycksatta system.

 

 

Testad och godkänd!

Produkten används frekvent på den europeiska marknaden där kraven är väldigt höga på täta avloppssystem. Den är testad och godkänd enlig Tyska Dibt sedan 2005. Den är också testad av IKT, the German Institute for underground infrastructure. Resultatet kan du läsa här.2012_11

 

Varför ställa krav på användning av Quick-Lock tätningar?

Ett mål med renoveringen av avloppssystemet är antagligen att det ska blir tätt!

I många upphandling ser vi krav på att övergången mellan liner och befintligt rör skall tätas. Ofta saknas krav eller definition på vad ”tät” innebär, och hur det ska följas upp eller utvärderas. Detta kan leda till godtycke och risk för att undermåliga lösningar används, vilket på kort eller lång sikt kan leda till problem med inläckage av vatten, lera, rötter jord och sand i ditt avloppssystem.

Ställ krav på rätt utförda tätningar av linerändar och genomföringar i brunnar vid dina upphandlingar.

 

Dimensioner och tillbehör

Från 150mm upp till 1600mm

Quick-Lock består av ett helt system av tätningar samt anpassad utrustning för snabb och effektiv installation.