Standard liners är ett flexibelt glasfiberarmerat foder som passar dina vanligast förekommande rördimensioner och projekt för schaktfri förnyelse av avlopp, vägtrummor eller andra typer av rör. Den är prisvärd, mjuk, smidig och enkel att hantera vid installation. Du kan få din liner i SN1 till SN5 beroende av diameter. Finns i Ø150mm – Ø1500mm.

Fördelar med Inpipe Standard liners

  • Prisvärda och rätt kvalitet för dina projekt.
  • Tunna på grund av hög E-modul och ringstyvhet.
  • Minimal spalt mellan rör och foder <0,1% av diametern.
  • Livslängd upp till 100år på grund av låg reduktionsfaktor och hög E-modul.
  • Finns för Invrängningsmetoden och Indragningsmetoden. Läs mer om installationsmetoderna
  • Vill du veta mer om våra standardprodukter, kontakta oss