Inpipe Freeliner®

Inpipe Freeliner® är världens första styren- och Bisfenolfria glasfiberarmerade liner för renovering av rörledningar, trummor och kulvertar för spill-, dagvatten och avvattning.

Inpipe Freeliner® är framtagen för att möta installatörers och ledningsägares krav på bästa möjliga arbetsmiljö samt minsta möjliga påverkan på miljön.

Säkerhetsdatablad Inpipe Freeliner >

Fördelar med Inpipe Freeliner®:

  • Enkel att installera med invrängning eller indragning. LÄS MER  >
  • Minimal spalt mellan rör och foder (<0,1% av diametern).
  • Innehåller varken styren eller någon form av Bisfenol.
  • I princip luktfri.
  • Mängden fossilbaserade råvaror minskas då bioavfallskällor används i framställningen av polyestern.
  • Upp till 100 års livslängd §Finns i Ø150 – Ø500 mm §Upp till SN5 beroende av diameter.

BASTA-registrerad

Inpipe Freeliner® är BASTA-registrerad sedan 2021-03-31. BASTA-registreringen innebär att Inpipe kan verifiera att denna produkt uppfyller ställda kriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Inpipe Freeliner® håller därmed den högsta miljö- och arbetsmiljöklassningen.

Se mer på www.bastaonline.se

Vad betyder det att Inpipe Freeliner® är BASTA-registrerad?

BASTA är ett självdeklarationssystem med en offentligt tillgänglig databas där leverantörer och tillverkare av byggprodukter registrerar produkter som uppfyller BASTA-systemkravet för ämnen med farliga egenskaper. En produktregistrering i enlighet med BASTA-egenskaperna uppfyller kriterierna för produkter som uppfyller systemets stränga kriterier för kemisk sammansättning. Europeiska gemenskapens förordning REACH och CLP är grunden för BASTAs krav på kemiskt innehåll.

”Innovation och utveckling är grunden till Inpipes framgång”.

Fri från styren och Bisfenol

Istället för att använda styren eller Bisfenol som lösningsmedel i polyestern har Inpipe Freeliner® andra ingående komponenter som säkerställer rätt kombination av styrka, hållbarhet och att kemisk beständighet ska uppnås i den härdade linern, samtidigt som exponering för arbetare, boende och miljön minimeras.

Styren klassas som ett prioriterat riskminskningsämne medan Bisfenol finns med på Kemikalieinspektionens lista över utfasningsämnen.

Vilka andra ingående komponenter används istället?

Materialet inkluderar specifika icke-farliga polymera och biobaserade komponenter. Den exakta formuleringen är patentskyddad, men Inpipe kan bekräfta att enligt Europadepartementet och Europeiska Unionens råd (EG 1272/2008) är polyestern inte klassificerad som farlig.

Bioinnehåll minskar mängden fossilbaserade råvaror

Polyestern som används för framställning av Inpipe Freeliner®  har ett bioinnehåll i storleksordningen 20 till 30%, vilket minskar mängden fossilbaserade råvaror som krävs för produktionen. Bioinnehållet är tillverkat av bioavfallskällor och konkurrerar inte med livsmedelskedjan.

För Inpipe är det viktigt att jobba mot en minskning av vårt behov av fossila bränslen och råvaror. Därför strävar vi hela tiden efter att minska vårt klimatavtryck.