Inpipe Lining System

Effektiv installationsutrustning ger dig fördelar!
Inpipe erbjuder installationsutrustning för installation genom invrängning och indragning.  Inpipe Lining System är unik på det sättet att du använder samma utrustning oavsett vilken metod du väljer att installera med. Den moderna utrustningen gör arbetet effektivt och säkert. Den installeras i vanliga lastbilar och kan enkelt anpassas till dina specifika behov.

Inpipe Lining System är dessutom kompatibel med de flesta UV-härdade liner på marknaden. Det gör att du inte är låst till en specifik leverantör av liner om du använder vår utrustning.

Komplett utrustning

  • UV-ljuståg 9 x 1000W med IR-sensorer för kontinuerlig temperaturmätning samt frontmonterad kamera
  • Vinsch för ljuståg
  • Regler, styr- och övervakningsteknik för hela installationsförloppet samt datainsamlings- och loggsystem för installationen
  • Krökar och stosar i olika dimensioner för anslutning till linern
  • Reservdelar och tillbehör