Inpipe Special Liner

När standardprodukter inte räcker till kan Inpipe hjälpa till att hitta lösningar på de flesta behov som kan uppstå när det gäller liner för schaktfri installation.

Inpipe bidrar med:

  • Dimensionering och hållfasthetsberäkningar.
  • Specialdesign för udda diameter och former.
  • Anpassning av material till högre temperaturer.
  • Anpassning av material vid speciell kemisk miljö.

Inpipe bidrar också i frågor som rör speciella installationsbehov och anpassning av utrustning som krävs för ditt projekt.