Utvecklingschef – Inpipe Sweden AB

Som Utvecklingschef ansvarar du för utvecklingen av Inpips produkt-, produktions- och installationsutrustning. Du kommer att vara anställd i ett bolag som har en internationell marknad, starka långsiktiga ägare och en VD med visioner och handlingskraft som leder verksamheten framåt genom delaktighet. Du erbjuds en nyckelposition där du har möjlighet att sätta ditt avtryck i företagets resultat och framgång. Placeringen av tjänsten är i en naturnära miljö med närhet till fjällvärlden och några av Sveriges bästa skid- och naturområden och sist men inte minst, inga bilköer till jobbet!

Företaget

Inpipe Sweden AB erbjuder marknadens effektivaste NO DIG- system för hållbara och miljövänliga rörrenoveringar. Med hjälp av glasfiberarmerad liner och UV-ljushärdning skapar vi skarvlösa rör i diameter 150 – 1800mm. Inpipe är totalsystemleverantör vilket innebär att vi förutom liners även tillhandahåller installationsutrustning och support till våra kunder. Inpipe är i dag verksamt i Nordeuropa dvs. Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Tyskland, Baltikum samt Irland och Storbritannien. Segmenten är dagvatten, processvatten och avloppsledningar samt järnväg och vägtrummor. Huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Vilhelmina i norra Sverige och antalet anställda är 20 personer.

Din roll

Som utvecklingschef har du budget- och resultatansvar för ditt område samt personalansvar, i dagsläget 2 personer. Du har närhet till beslut genom att du sitter i företagets ledningsgrupp och din närmsta chef är VD. Inpipe leverera produkter, utrustning och service med hög kvalitet för störningsfri, miljövänlig och resursbesparande renovering av rörsystem, både nationellt som internationellt. Marknaden för inpipe är stor och företaget har god kompetens och erfarenhet från branschen genom att de har varit verksam sedan 80 talet. Inpipe förstärker nu utvecklingsarbetet tar nu ännu ett tekniksprång där produkter och processer vidareutvecklas. Där av förstärks organisation med en utvecklingschef som vill vara med att leda utvecklingen framåt. Som en del i utvecklingsarbetet är en del att påverka och förändra vårt arbetssätt och rutiner. Internt kan det exempelvis vara en identifierad “flaskhals” i produktionen som behöver utvecklas till att vidareutveckla en befintlig produkt. Rollen är bred och du driver utredning och identifierar ett antal “actionpoints” som du driver, själv eller tillsammans med närliggande områden, helt beroende på projektets storlek och omfattning. Externt kan det gälla utvärdering och kvalitetssäkringsarbete med leverantörer och därigenom driva förbättringsprocesser i nära samarbete med kvalitetsansvarig. Arbetet innefattar resor i och utom landet, ca 25- 30 övernattningar per år. Rollen som utvecklingschef är både strategiskt och operativ med betoning på det operativa.

Din profil

Du har tidigare erfarenhet av att leda utveckling- och förbättringsprojekt. Det skulle vara intressant om du har kunskap inom kemi, fysik, mekanik eller hållfasthetslära eftersom det är grunderna i våra produkter. Placering av tjänsten är i Vilhelmina. Vi önskar långsiktighet och ser gärna att du bor eller bosätter dig i närområdet.

Intresserad?

Under sommaren kommer vi att ta emot ansökningar och planerar att fortsätta med rekryteringen under v. 33. Visa ditt intresse genom att lämna din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor kontakta gärna Rekryteringskonsult Marlene Vikström 070 420 85 00.

Till ansökan >>