Är dina gamla avloppsledningar i behov av renovering?

Inpipe och våra installatörer hjälper dig att renovera markförlagda rör utan att gräva upp dem, så kallad schaktfri renovering, no-dig renovering eller relining. Vi gör det miljövänligt, snabbt, tryggt och säkert! Detta har vi hållit på med i över 30 år och är idag nordens största tillverkare av glasfiberarmerade foder och installationsutrustning för ändamålet.

Vi människor är beroende av vatten. Vårt moderna samhälle är väldigt beroende av ett väl fungerande ledningsnät för vatten och avlopp. Du behöver rent vatten bland annat för att dricka, till matlagning, för tvätt och hygien. Lika viktigt är att ditt avloppsvatten på ett säkert sätt leds till reningsverken för att effektivt tas omhand där. Fungerar inte detta till synes enkla kretslopp kan hela samhället få stora problem.

Avlopp anses av del flesta som en otrevlig miljö, men de är viktiga för samhällets funktion. Dagligen sker stopp i avloppsledningar av olika orsaker. Detta kan orsaka problem och hälsorisker för konsumenten då risken att avloppsvatten tränger in i färskvattenledningar ökar vid läckor och stopp i avloppsledningar. Stopp orsakar kostnader för kommunen som snabbt måste åtgärda problemet. Har man tur räcker det för stunden med spolning och borttagning av rötter eller andra hinder. Har man otur tvingas kommunen akut byta ut trasiga rör genom att gräva upp en sträcka vilket är väldigt kostsamt, orsakar störningar och tar lång tid innan det är återställt.

Våra avloppssystem är gamla och slitna och anses vara en tickande ekonomisk bomb. Uppfattningen är att om vi inte gör något åt detta idag i form av underhåll och förnyelse så skjuter vi stora problem och väldiga akutkostnader framför oss till framtiden. Idag är renoveringstakten i Sveriges avloppsnät generellt låg, det beräknas ta i genomsnitt cirka 250 år innan allt är förnyat. Den tekniska livslängden för ett avloppssystem anses vara 50 till 100 år. Med andra ord, förhållandet mellan förnyelsetakt och livslängd går inte riktigt ihop.

Det är i denna utmaning Inpipe Sweden AB hjälper dig. Med våra produkter och installatörer går renoveringen snabbt, kostar mindre än att gräva och ger er rör med förnyad livslängd på 50 till 100 år.

 

 

Facebook

25 years at Inpipe!
We are proud to announce that today we celebrate three people that have been working at Inpipe for the respectful period of 25 years! They have been around for good times and challenging times but still love their work! We say thank you Patrik, Mats and Stefan for always doing an outstanding job and spreading joy at Inpipe.
... See MoreSee Less

25 years at Inpipe!
We are proud to announce that today we celebrate three people that have been working at Inpipe for the respectful period of 25 years! They have been around for good times and challenging times but still love their work! We say thank you Patrik, Mats and Stefan for always doing an outstanding job and spreading joy at Inpipe.

Inpipe is growing with more people.
We are happy to introduce Linus that after some 10-15 years in excile is happy to move back to Vilhelmina. He is an engineer and multi talent that will be responsible for the very important quality and process management and development at Inpipe. He started his work yesterday. As for eveybody that joins Inpipe he starts his learning curve by first working in the factory production lines. You can see on his smile that he is happy!
... See MoreSee Less

Inpipe is growing with more people. 
We are happy to introduce Linus that after some 10-15 years in excile is happy  to move back to Vilhelmina. He is an engineer and multi talent that will be responsible for the very important quality and process management and development at Inpipe. He started his work yesterday. As for eveybody that joins Inpipe he starts his learning curve by first working in the factory production lines. You can see on his smile that he is happy!