Stark tillväxt att vänta

Inpipe Sweden AB befinner sig  i en mycket intressant fas då vi under 2021 lanserat världens första glasfiberarmerade liner fri från styren och alla former av Bisfenol. I takt med att avloppssystemen runt hela världen börjat nå, och i vissa fall passerat, sin tekniska livslängd samtidigt som vi ser klimatförändringar i en allt snabbare takt kommer en omfattande renovering av rörledningar att krävas. Dagens avloppsnät, väg- och järnvägstrummor klarar inte av de allt oftare förekommande skyfallen. De måste rensas, tätas och förstärkas. Att använda sig av klimatsmarta och ekonomiskt hållbara lösningar genom schaktfri renovering är något som gör att Inpipe spår en stark tillväxt. 

Vi måste också tänka på vad vi använder och vad vi lämnar efter oss till kommande generationer. Därför lägger vi på Inpipe stora resurser på att ta fram klimatvänliga alternativ som är bra för arbetsmiljön, miljön och de boende. 

”Vi ser ljust på framtiden och kommer att fortsätta förvalta och värna om våra befintliga kunder samtidigt som vi kommer att växa ytterligare på världsmarknaden.”

Nicklas Björnvind, CEO

Vägen mot en hållbar miljö för våra kommande generationer.

Miljötänket är en drivande faktor för Inpipe – vi är skyldiga kommande generationer att tänka på vilka resurser vi använder och hur vi behandlar vår miljö. Genom schaktfri renovering reduceras koldioxidutsläppet kraftigt jämfört med traditionell grävning och schaktning.

UV-härdning av liner använder en liten energimängd under kort tid i förhållande till härdning med ånga eller varmvatten. Därtill bildas inget förorenat processvatten.
Inpipe Freeliner® är fri från styren och Bisfenol vilket är två ämnen som är miljö- och hälsovådliga. I tillverkningen av polyestern till Inpipe Freeliner® används bioavfallskällor som därmed minskar nyttjandet av fossilbaserade råvaror.