Är dina ledningar i behov av renovering?

Vem bryr sig egentligen om avloppen?

Vårt moderna samhälle är beroende av ett väl fungerande ledningsnät för vatten och avlopp. Alla vill få rent vatten till sin bostad, och avloppsvattnet måste kunna rinna iväg till reningsverken för att tas omhand. Fungerar inte det kretsloppet riskerar en rad problem att uppstå.

Läckor, stopp och översvämningar i avloppsledningar är vanligt. Dessa kan ge många otrevliga följder och orsakar stora kostnader och utmaningar för kommunerna då de snabbt måste åtgärds. Har man tur räcker det med spolning och borttagning av jord, rötter och annat. Har man otur tvingas man gräva upp och byta ut rören, givetvis mycket kostsamt och det tar lång tid innan allt är klart.

Stora delar av våra avloppssystem anses vara en tickande ekonomisk bomb då de är gamla och slitna och behöver renoveras. Dock anser många att renoveringstakten är alldeles för låg. Med dagens renoveringstempo beräknas det i Sverige ta i genomsnitt cirka 250 år innan allt är utbytt. Livslängden för ett avloppssystem anges ofta till cirka 50 till 100 år. Ekvationen går inte ihop!

 

De flesta tycker att avlopp är en ytterst otrevlig miljö. Det gör vi också, om vi ska vara ärliga. Men vi älskar att lösa problemen med dåliga ledningar.

 

Inpipe Sweden AB och våra installatörer hjälper dig genom våra produkter och kunskaper inom schaktfri renovering till att säkra ett tryggt, tätt och väl fungerande avloppssystem. Här berättar vi hur du kan ge nytt liv till dina gamla rör.

 

Facebook

To all of you that believes in what we do, thank you for your your input, your effort and for your cooperation!
We wish you, your collegues and families a Merry Christmas and a happy new year!

We will have some well deserved Christmas holidays and we are back the 7th of January.

Take care!
... See MoreSee Less

To all of you that believes in what we do, thank you for your your input, your effort and for your cooperation! 
We wish you, your collegues and families a Merry Christmas and a happy new year!

We will have some well deserved Christmas holidays and we are back the 7th of January.

Take care!

Den anrika Wilhelmina Winter Weekend blir av!
Inpipe vill att Vilhelmina ska leva och utvecklas, därför tog vi ansvaret tillsammans med en rad andra företagare och sköt till de pengar som behövdes för det skulle hända! Nu ser vi fram emot en trevlig helg med roliga aktiviteter!
... See MoreSee Less