Är dina gamla avloppsledningar i behov av renovering?

Inpipe och våra installatörer hjälper dig att renovera markförlagda rör utan att gräva upp dem, så kallad schaktfri renovering, no-dig renovering eller relining. Vi gör det miljövänligt, snabbt, tryggt och säkert! Detta har vi hållit på med i över 30 år och är idag nordens största tillverkare av glasfiberarmerade foder och installationsutrustning för ändamålet.

Vi människor är beroende av vatten. Vårt moderna samhälle är väldigt beroende av ett väl fungerande ledningsnät för vatten och avlopp. Du behöver rent vatten bland annat för att dricka, till matlagning, för tvätt och hygien. Lika viktigt är att ditt avloppsvatten på ett säkert sätt leds till reningsverken för att effektivt tas omhand där. Fungerar inte detta till synes enkla kretslopp kan hela samhället få stora problem.

Avlopp anses av del flesta som en otrevlig miljö, men de är viktiga för samhällets funktion. Dagligen sker stopp i avloppsledningar av olika orsaker. Detta kan orsaka problem och hälsorisker för konsumenten då risken att avloppsvatten tränger in i färskvattenledningar ökar vid läckor och stopp i avloppsledningar. Stopp orsakar kostnader för kommunen som snabbt måste åtgärda problemet. Har man tur räcker det för stunden med spolning och borttagning av rötter eller andra hinder. Har man otur tvingas kommunen akut byta ut trasiga rör genom att gräva upp en sträcka vilket är väldigt kostsamt, orsakar störningar och tar lång tid innan det är återställt.

Våra avloppssystem är gamla och slitna och anses vara en tickande ekonomisk bomb. Uppfattningen är att om vi inte gör något åt detta idag i form av underhåll och förnyelse så skjuter vi stora problem och väldiga akutkostnader framför oss till framtiden. Idag är renoveringstakten i Sveriges avloppsnät generellt låg, det beräknas ta i genomsnitt cirka 250 år innan allt är förnyat. Den tekniska livslängden för ett avloppssystem anses vara 50 till 100 år. Med andra ord, förhållandet mellan förnyelsetakt och livslängd går inte riktigt ihop.

Det är i denna utmaning Inpipe Sweden AB hjälper dig. Med våra produkter och installatörer går renoveringen snabbt, kostar mindre än att gräva och ger er rör med förnyad livslängd på 50 till 100 år.

 

 

Facebook

Inpipe Sweden AB har lagt till 3 nya foton.

Did you know that trenchless renovation of your undground sewer system can be up to 80% less costly and save up to 80% of carbon emissions compared to digging old pipes up and changing them. You also gets less distrubance of the surroundings when you choose Inpipe and our no-dig technology! Win-win for you and for every one!
... See MoreSee Less

Did you know that trenchless renovation of your undground sewer system can be up to 80% less costly and save up to 80% of carbon emissions compared to digging old pipes up and changing them. You also gets less distrubance of the surroundings when you choose Inpipe and our no-dig technology! Win-win for you and for every one!